Speciální verze vozu PICKUP pro havarijní služby

Cena i výbava vozu se liší dle určení a specifikace vnitřní výbavy odsouhlasené ze strany kupujícího.

Další informace na vyžádání u našich prodejců.