O společnosti

GAP / ÚAMK ASSISTANCE nyní ke všem vozidlům zdarma

Každý zákazník při koupi nového vozidla GAZ, UAZ či DONG - FENG (řady DFM MiniAuto) od 1.1.2010 v distribuční síti GAZ AUTO PRAHA, s.r.o. obdrží zdarma asistenční kartu na bezplatnou pomoc v případě poruchy vozidla. Tato služba je zajišťována ve spolupráci s ÚAMK a platnost karty je 24 měsíců.

Přehled a rozsah asistenčních služeb zařazených v programu GAP ASSISTANCE (ÚAMK)  ZDARMA

 

 • Služby poskytované na celém území ČR
 • Služba dispečinku ÚAMK (na lince 1230, resp. +420 123). Organizace pomoci v případě poruchy vozidla GAZ, UAZ či DONG - FENG
 • Oprava na místě (silniční služba). Na místě nepojízdného vozidla bude poskytnuta základní asistence v případě, že lze závadu snadno odstranit a vozidlo zpojízdnit. Klient na místě hradí cenu použitého materiálu a provozních kapalin.
 • Odtah vozidla. Ve všech případech poruchy vozidla, které nemohlo být zpojízdněno zásahem silniční služby, zorganizuje ÚAMK bezplatný převoz vozidla speciálním odtahovým vozidlem k dílenské opravě do nejbližšího autorizovaného servisu sítě GAP (předpokládá se max. vzdálenost 150 km od místa poruchy vozidla). Odtah z terénu bude zabezpečován jen v případě, pokud bude k vozidlu přístup možný a právně přístupný. Součástí služby není vyprošťování vozidla z terénu.
 • Uskladnění (parkování) vozidla. Pokud je nejbližší autorizovaný servis sitě GAP uzavřen (během víkendu, státního svátku, v noci...), nepojízdné vozidlo bude dopraveno do bezpečného parkovacího zařízení a ráno příští pracovní den dopraveno do servisu. Uložení vozidla je omezeno dobou max. 3 dny.
 • Asistenční služby poskytnuté v případě , že k nepojízdnosti vozidla dojde ve vzdálenosti větší než 50 km od bydliště/sídla zákazníka. Pokud nemůže být oprava nepojízdného vozidla dokončena v den vzniku poruchy vozidla, řidič a další cestující ve vozidle budou mít možnost následujícího výběru:
  • Zabezpečení náhradního ubytování zdarma (hotel***). Pokud je vozidlo dopraveno odtahovým vozem do nejbližšího autorizovaného servisu sítě GAP, bude poskytnuto ubytování v místním hotelu po dobu opravy vozidla na dobu až 1 noci, v závislosti na místních podmínkách a možnostech hotelové kapacity.
  • Ostatní služby organizované dispečinkem ÚAMK (např. místní přeprava posádky a zavazadel, zapůjčení náhradního vozidla). Organizace služby zdarma, služba za úhradu.
  • Využití slevového systému ÚAMK RECOMMENDED. Prostřednicvím identifikace kartou GAP Assistance mohou zákazníci využívat na území České republiky ubytovacích, stravovacích a relaxačních služeb vždy s patřičnou slevou. Aktuální seznam těchto zařízení, včetně spojení na ně a možnosti využití jsou uvedeny na internetových stránkách www.uamk.cz
  • Poskytování dopravních a motoristických informací. Na telefonickou žádost uživatele ( na lince 1230 ) mu budou poskytnuty zdarma dopravní a motoristické informace z ČR.   


VZOR ASISTENČNÍ KARTY "GAP ASSISTANCE"

<< zpět na novinky